Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten och Riksgälden garanterar insättningar på sparkonton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag upp till 950 000 kronor. Du som sparkund får ersättning inom insättningsgarantin om en bank eller institut går i konkurs eller när Finansinspektionen tycker att insättningsgarantin är skälig att gälla. Den del som överstiger 950 000 kronor skyddas dock inte av insättningsgarantin. Normalt tar det 7-20 arbetsdagar för Riksgälden att betala ut din ersättning till ditt bankkonto.

Riksgälden garanterar dina pengar

Sparkonton med insättningsgaranti

I Sverige har vi Ikano Bank som erbjuder en hög sparränta till låg risk eftersom sparkontot täcks av insättningsgarantin. Klicka på bästa sparräntan med insättningsgaranti för att jämföra Ikano Bank med sparkonton utan insättningsgaranti. Tips: Du kan ha flera sparkonton i olika banker och därmed omfattas av fler än en garanti. Sprid därför ut dina pengar på flera aktörer om du har mer än 950 000 kr. Så ha hellre lite mindre pengar på sparkontona och sprid ut beloppen hos flera banker.

Alla länder inom Europeiska unionen måste ha en insättningsgaranti och i efter finanskrisen 2008 har flera EU-länder utökat beloppen för sina insättningsgarantier.

Insättningsgarantin upp till 950 000 kronor

I Sverige gäller insättningsgarantin upp till 950 000 kronor sedan den 1 juli 2016 (innan dess gällde 100 000 euro), belopp upp till denna nivå garanteras till 100 %. Staten betalar tillbaka dina pengar om en bank går i konkurs. Villkoret är att den bank du sparar i har statlig insättningsgaranti. . Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 950 000 kronor per person och institut. Denna bankgaranti kan finansieras genom att de banker och institut som har insättningsgaranti får betala en avgift (0,1 % av de garanterade insättningarna) till en reservfond som Riksgälden ansvarar för och administrerar (Riksgälden rapporterar till Finansdepartementet). Fonden hade vid årets slut 2014 ett värde på över 34 miljarder kronor som kan betalas ut till sparkunder hos banker och kreditinstitut.

Vilka omfattas av insättningsgarantin?

Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag samt andra juridiska personer i Sverige. Insättningsgarantin är till för att lönetagare och privatpersoner ska lita på bankerna i finansiella kriser. Om folk inte litar på banken börjar de ta ut pengar vilket då skapar en så kallad ”bank-run”. När många tar ut pengar samtidigt så riskerar banken att gå omkull och andra banker är också i riskzonen vid ett sådant scenario eftersom de i sin tur har lånat ut till den bank som går i konkurs. Förutom att banken och aktieägarna förlorar pengar så skadar det samhället och skattebetalarna. Alla banker är nämligen tätt sammanflätade. Vill du se vilka banker och kreditinstitut som är anslutna till den statliga insättningsgarantin så kan du se listan på Riksgälden här.

Insättningsgarantin ska inte förväxlas med Investerarskyddet som endast gäller aktier och fonder.

bästa sparräntan med insättningsgaranti