Aktier och aktiekurs – förklaring

 

Handla med aktier

handla med aktier på rätt aktiekurs
Genom att äga aktier äger du en liten del av ett aktiebolag. Det kan antingen vara ett noterat eller listat aktiebolag, men det kan även vara ett helt privatägt aktiebolag.
Det som styr din avkastning är vad du kan sälja aktierna för den dagen du inte längre vill äga dem. Aktier köps och säljs vanligtvis på börsen eller annan marknadsplats. Innan du köper aktier så är det bra om du har dina pengar på ett sparkonto med bästa sparränta.

Om du äger aktier i endast ett aktiebolag utsätter du dig för en hög risk. Du har så att säga alla ägg i samma korg och skulle aktiebolaget gå i konkurs eller åka ut för något som påverkar aktiebolaget och aktiekursen negativt följer hela din investering med. Därför bör du sprida dina investeringar över flera aktiebolag. Ett bra riktmärke för att få en god riskspridning brukar vara att äga åtta till tio aktiebolag som är verksamma i tre till fem olika branscher. Om de dessutom är verksamma på olika marknader är det ytterligare ett plus för riskspridningen.

Det viktiga är att du för bästa möjliga avkastning på dina pengar. Aktier kan kombineras med sparande i obligationer, korta räntefonder, långa räntefonder, fonder eller sparkonton med bästa sparränta på omkring 1-5% i ränta.

Lämna en kommentar