Bopriserna upp 19% i Sverige på grund av amorteringskrav

Bopriserna i Sverige har ökat med +19% på ett år, vilket till stor del kan förklaras av Finansinspektionens förslag om amorteringsförslag. Enligt flera mäklare har många velat köpa villa eller bostadsrätt och ta lån innan nya amorteringskravet kom i laga kraft. Nu blev det så att Finansinspektionen drog tillbaka sin idé om amorteringsförslag på grund av att det fanns brister i hur man rent juridiskt ska gå tillväga för att införa en sådan här lag.

Regeringen och andra myndigheter håller fortfarande på att diskutera vilka åtgärder man ska ta till för den heta bomarknaden. Både slopning av ränteavdrag och någon form av amorteringstvång diskuteras. Även nya bankskatter och fastigheterskatter har socialdemokraterna och vänsterregeringen tagit upp som lösningar. Ett ökat skattetryck på befolkningen skulle dämpa prisutvecklingen på bostäder, något som socialdemokraterna förespråkar. Vidare har man tagit upp idén om att återinföra förmögenhetsskatten igen. Vilket skulle innebära att många som äger sina boenden blir tvungna att betala en högre skatt än de som bor i hyresrätter eller inte äger någonting i sitt namn.

Vi kan också se att bufferten på sparkonton har ökat sedan ryktet om amorteringskrav nådde marknaden. Många är helt enkelt oroliga för de extra utgifter som ett amorteringkrav och höjd ränta skulle innebära för hushållsekonomin.

Lämna en kommentar