Fundamental analys – Köpa aktier

 

Värdera aktien utifrån aktiebolagets verksamhet och prestationer

 
köpa aktier genom fundamentalanalys
 
Den fundamentala analysen grundar sig i huvudsak på en värdering av aktiebolaget. Du vill ta reda på om aktien är billig eller dyr och alltså köpvärd eller inte. Viktiga faktorer är aktiebolagets vinst, kostnader, kassaflöde, marknadsandelar, skuldsättning och produkter. Med hjälp av dessa faktorer kan du försöka förutse aktiebolagets framtida ekonomiska utveckling. För att förenkla den fundamentala analysen finns några väl använda nyckeltal vilka kan användas på alla aktiebolag.
 
Ett av dessa är det så kallade p/e-talet. Det fås fram genom att dividera företagets börsvärde med årsvinsten. Om ett bolag har ett börsvärde på nio miljarder och vinsten är 500 miljoner är p/e-talet 18. Ju lägre p/e-tal desto bättre i normalfallet. Det brukar sägas att ett normalt p/e-tal ligger mellan 10 och 20. Men ett lågt tal kan också vara ett varningstecken, då bolagets framtida utsikter bedöms som dåliga.
 
Att titta på historiska p/e-tal är inte så intressant, eftersom du inte kan köpa aktier till gårdagens priser.
 
De p/e-tal som gäller för tillfället bör baseras på uppskattningar av analytiker eller av dig själv om aktiebolagens framtida vinst.
 
Ett annat nyckeltal är p/s-talet, där börsvärdet delas med företagets intäkter. Detta används framför allt för att jämföra bolag inom samma bransch.
 
I väntan på att köpa aktier så är det bra att ha ha pengarna rörliga på ett sparkonto med bästa sparräntan.

Lämna en kommentar