Räntor för nya året uppdaterade

Eftersom Riksbanken har sänkt reporäntan kraftigt senaste året så behövdes en uppdatering av sparräntorna. Det visar sig att AkeliusSpar, Avanza och SBAB har sänkt sina sparräntor på sparkonton kraftigt. Vilket är en signal om att många banker börjar ha för stora likvider i balansräkningen. Inlåning kommer därför minska framöver och många aktörer kommer fokusera på utlåning istället.

För 2016 ser det ut att bli fortsatt tufft för dig som sparare. Även börsen har sjunkit kraftigt med 20-30% sedan april 2015. Speciellt är det svenska verkstadsaktier och banker som tagit en smäll. Kinas avmattning i tillväxt och omvandling från industrisamhälle till konsumtion speglar sig också i världens börser.

Den reala ekonomin går fortsatt stadigt framåt för Sverige med relativt låg arbetslöshet. Problemet och bromsen är bostäder och höga skatter för arbetsgivare. Det behövs göra en förändring så att flera stora företag föds och utvecklas i Sverige.

Räntan på lån ser ut att bli fortsatt låg och det gynnar bostadsägare i landet. Amorteringskrav och nedskärning på ränteavdraget kan dock lägga sig som en blöt filt över konsumentera 2016-2020. Ska du investera i aktier gör du klokast i att köpa bolag som har låga priser och tjänster/produkter som människor och företag behöver och är villiga att ge en liten del av sin inkomst för.

 

Lämna en kommentar