Bankerna har lägre avkastning på eget kapital

Våra fyra storbanker Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken är samtliga börsnoterade och har fått striktare krav om kapitalbuffert. Den högre graden av kapital som bankerna måste ha i sin balansräkning har gjort att att avkastning på eget kapital (ett lönsamhetsmått) har minskat. Bufferten har ökat på grund av nya regler från EU och poliker, som har sin grund i finanskrisen 2008. Politikerna är rädda för att banksystem ska kollapsa och därför tvingar de bankerna att ha en större mängd likvider idag än vad bankerna tidigare har haft.

Eftersom lönsamheten har minskat på eget kapital så tvingas bankerna till att bli mer effektiva, vilket resulterar i nedskärning av personal och kontor. IT-investeringar har blivit en större del av kostnadsbasen och syftet med detta är att automatisera transaktioner och kundservice. Målet har snarare blivit att bli en rådgivare på heltid och sköta det mesta över internetbanken.

Överflöd av kapital

banker sparkontoAtt bankerna har så mycket kapital påverkar inlåningen negtivt eftersom de inte behöver stärka balansräkningen mer. Detta gör att banken vill öppna färre sparkonton idag än innan 2008. Detta är ett problem för hushållen som vill kunna stoppa undan pengar för framtiden och pensionen. Sparande har straffats medan politkerna genom ränteavdrag velat uppmuntra låntagande. Privatsparare har därför behövt leta sig till nischbanker och utlåningsföretag som kan ge en bättre sparränta på deras sparpengar.

Nischbanker blir räddningen

Som tur är behöver mindre aktörer som försäker nischa sig in och konkurrera med storbankerna mer kapital för att växa. Det gör att dessa företag kan erbjuda en högre spärränta som är mer konkurrenskraftig. Exempel på inlåningföretag som fick bankstatus är Ikano Bank och Collector.

Eftersom reglerna och compliance-avdelningarna blir allt större och komplexa på storbankerna så försvårar det för de mindre aktörerna att komma in på marknaden. Att konkurrera om utlåning till privatpersoner genom bolån är nästintill omöjligt. Däremot privatlån (blancolån) och smslån kan vara enklare produkter att nischa sig in genom. Collector har till exempel tagit fram egna kreditkort och appar för sparande och privatekonomi. De nya småbankerna har ett större inslag av innovation och kallas Fintech i investeringskretsar.

Avanza Bank har länge legat i framkant när det kommer till innovation genom kundlösningar och handel av aktier. De presenterar sin data och kurser på ett sätt som gör att småsparare kan ta till sig informationen på ett enkelt och smidigt sätt – för att göra deras investeringsbeslut bättre. Fokuset på att hjälpa och underlätta, samt effektivisera finansbranschen kommer vara avgörande i framtiden. Och bevaka samt utförska möjligheterna genom nya marknadsföringskanaler som sociala medier, bloggar, hemsidor, e-post och appar kan bli viktigt framöver i konkurrensen om kunderna.

Lämna en kommentar