Blir 2017 ännu ett år med minusränta?

tips sparande 2017

Vi har i Sverige snart haft minusränta i två år, vilket pressat boräntorna och sparräntorna nedåt. Dessvärre ser det ut som även 2017 blir ett år med negativ ränta. Bolånetagare hurrar men de som vill få lite ränta på sina slantar är inte lika glada.

Den låga statsräntan och styrräntan beror på att Riksbanken vill hålla inflationen kring 2%, ett mål som varit svårt att nå. Men på senare tid har inflationen fått upp fart och priserna i samhället har börjat stiga. Problemet är att under tiden har svenska kronan sjunkit och fastighetspriserna stigit ordentligt till följd att stimulanserna från Riksbanken. Vad de långsiktiga effekterna blir av dessa stimulanspaket och låga räntor vet ingen, men oftast blåser det upp ekonomiska bubblor i olika tillgångsklasser.

Inte är någon ränta på sparkontona

För de som sparar pengar finns det två problem 2017 som jobbar mot dem. Dels är det den låga sparräntan du får på sparkonton med insättningsgaranti, dels är det kapitalvinstskatten på 30% som direkt tar en stor bit av din avkastning. Det har blivit svårt att spara och många privatpersoner söker sig till mer riskfyllda tillgångar som aktier och aktiefonder. Även sparkonton utan insättningsgaranti har blivit populära då sparräntan är betydligt bättre där. Den som väljer riskfyllda placeringar som aktier måste vara beredd på att börsen kan sjunka, då den är på rekordnivåer och många aktier är överköpta. Det gäller att dra öronen till sig när marknaden säger ”det finns inga alterativ till aktiemarknaden”.

Risk för att behöva betala

Under 2016 införde några banker en avgift för att ha pengar stående på deras sparkonton. Eftersom bankerna måste betala dig ränta för dina pengar så vill de ta ut en avgift. Som tur är har ingen bank i Sverige ännu gjort detta, men i Danmark har det skett. Anledningen är att marginalen mellan inlåning och utlåning (räntenettot) hos bankerna har varit får dålig, vilket gjort att man försökt ta ut andra avgifter eller höja befintliga för att öka vinsten.

Hur blir år 2017?

Prognosen är att minusräntan håller i sig och att vi får ännu ett år med låg boränta och sparränta. Men i och med att inflationen har börjat stiga så finns en möjlighet att styrräntan börjar höjas från låga nivåer. I USA diskuteras räntehöjningar och det är möjligt att det sprider sig till Sverige så småningom. Tills dess så handlar det om att göra research att leta efter de bästa sparkontona för 2017.

Lämna en kommentar