Ny lag om insättningsgaranti

Den 1 juli så träder en ny lag in för den statliga insättningsgarantin. Nu kommer sparkonton som omfattas av garantin skyddas upp till 950 000 kronor. Tidigare bestämdes beloppet i valutan euro och summan som skyddades var 100 000 euro. De sparkonton med bästa sparräntan berörs inte av den nya lagen eftersom de till en början aldrig omfattades av insättningsgarantin.

En förklaring till den nya lagen kan vara att öka tryggheten och enkelheten i systemet. Att svenska sparare ska behöva omräkna till svensk valuta varje gång var krångligt. Det är fortfarande Riksgälden som ansvarar för insättningsgranti och att medel finns för att ersätta sparare vid kris. Har du mer än 950 000 kronor så bör du placera pengarna på flera sparkonton. Detta eftersom bankgarantin bara täcker per bank eller inlåningsföretag.

Förutom att ordna beloppet i SEK så har beslutande organ valt att påskynda utbetalningsprocessen från 20 dagar till 7 arbetsdagar. Vilket ändå måste ses som en stor förbättring.

Vidare är det Finansinspektionen som bevakar och tar beslut om när insättningsgarantin ska träda in. Normalt omfattas alla typer institut som banker, inlåningsföretag, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Tryggare banksystem

En annan förklaring till en ny lag är nya EU-direktiv där Europa vill ha ett tryggare banksystem ifall en kris skulle starta. I dag sitter de flesta banker ”ihop” eftersom de lånar pengar av varandra. Så börjar en bank få problem med kreditförluster så börjar en dominoeffekt som tillslut drabbar alla banker mer eller mindre, och i slutändan privatsparare som du och jag. Därför är det viktigt att ha sina sparpengar på flera olika sparkonton ifall en bank går i konkurs och du måste vänta i 7 dagar på att få tillbaka dina pengar. Då är det tryggt att ha ett extra konto där du kan göra ett uttag för din hushållskonsumtion.

Lämna en kommentar