Räntesänkning till 0% – Nu får bubblan leva sitt eget liv

Som vi skrev för två år sedan så gjorde vi prognosen att räntan skulle fortsätta sänkas kommande år. Vi skrev att en 0-procentig styrränta inte var omöjlig och att stimulanser liknande USAs QE-paket skulle kunna användas framöver. Nu har vi alltså landat på 0% i reporänta och det betyder att det är helt gratis att låna pengar.

Riksbanken och Ingves vill tvinga oss att konsumera

Det som har drivit tillväxten i västvärlden senaste tio åren är en förtida konsumtion, det vill säga att folk har lånat pengar idag för att konsumera. Kreditutrymmet har ökats och fler har kunnat lånat pengar, så den underliggande tillväxten i västvärlden har varit kreditutrymme. De som inte har lånat pengar har hamnat efter eftersom du under den här tiden har fått ränteavdrag och fått se din bostad öka i värde eftersom fler har velat låna och därmed har efterfrågan gått upp stadigt.

Människorna i Sverige är mycket medvetna om att de befinner sig i en bostadsbubbla och har varit försiktiga med att utöka belåning. Men nu försöker alltså Riksbanken tvinga oss att konsumera och investera för att få fart på tillväxten. Man är helt enkelt villig att ta risken som kallas för en ”Räntefälla”, dvs att Riksbanken inte kan sänka styrräntan mer, den biter inte längre. Det betyder att man tycker att hushållens försiktighet går att tänja på att att man vill att även de förnuftiga ska tycka att det blir så intressant och att låna att inte heller de kan säga nej. Tidigare har Riksbanken försökt att hålla tillbaka den expanderande lånetillväxten samtidigt som man har valt att hålla på räntevapnet. Men att hålla reporäntan högre har inte hjälp utan lånetillväxten har varit normal till ökande mot andra år, så istället har den reala ekonomiska tillväxten blivit lidande. Nu väljer man att ge upp försöket att bromsa hushållen och väljer en motsatt strategi, nämligen att sätta bubblan fri. När det är gratis att låna pengar så kommer tillslut privatpersoner och företag att ha svårt att inte låna och tillgångspriser som fastigheter, aktier, fonder och obligationer kommer fortsätta rusa till nivåer som vi inte trodde var möjliga. Givetvis så kommer bubblor bildas och spricka som skapar rädsla och sprider sig på världens marknader. Frågan den här gången är bara i vilken tillgång som bubblan bildas? En intressant synvinkel är att den här gången är det inte som 2008 då företagen var högt belånade, denna gång är det istället länder som har extremt dåliga balansräkningar. En omöjlighet är därför inte att ett land går i konkurs denna gång som får världsekonomin och börser på fall.

Riksbanken gör vidare en bedömning att styrränta skall ligga kvar på denna nivå tills inflationen tar fart igen. Det beräknar man att den gör 2016 och då skall räntehöjningar bli aktuella. Detta är såklart ren spekulation, en räntehöjning kan komma både tidigare eller senare. Man bör hålla ett öga fixerat på när USA gör sina räntehöjningar och om Europa med ECB börjar med stimulanspaket liknande de i USA. Dessa faktorer har en större inverkan på Sveriges ekonomi än vad vi själva har.

Sparräntorna kommer att sänkas ytterligare på det här beskedet. Så se till att du har pengar placerade på de sparkonton som ger bäst sparränta vid en styrränta på noll.

Lämna en kommentar