Reporäntan blir oförändrad

Riksbanken har beslutat att man lämnar reporäntan oförändrad på -0,50%. Marknadens analytiker hade väntat sig att räntan skulle bli kvar på samma nivå.

Syftet med den låga styrräntan är att trycka ner svenska kronan, så att vår valuta blir billigare jämfört med andra länder. Detta gör att våra svenska exportbolag får större vinster som sedan sipprar ned i samhällsekonomin.

Många av världens länder har just nu en låg styrränta och man kan säga att att de flesta länder strävar efter att få ner sin valuta för att göra sig attraktivare. Reporäntan påverkar i sin tur bankernas inlåningsvilja, vilket sedan speglar sparräntorna. Vill du få en bra sparränta måste du välja företag som växer och expanderar, de är villiga att betala mer för dina sparpengar. Här på BästaSparräntan.net listar vi några högräntekonton som har bland de bästa sparräntorna.

Media och experter blir alltmer kritiska till lågräntepolitken, eftersom man menar att verktyg för att hantera en ny finanskris är förbrukade. Ekonomerna menar att det är dags att höja styrräntan så att det finns marginal att sänka den när det behövs.

Nästa reporäntebesked lämnas 7 september.

Lämna en kommentar