Brexit resulterar i fortsatt låga räntor

I och med att folket i Storbritannien har röstat om att gå ur EU så kommer det att påverka landets ekonomi negativt. Bank of England kommer troligtvist sänka sin styrränta för att stimulera samhällsekonomin. Detta kommer antagligen påverka Europeiska centralbanken till att fortsätta hålla sin ränta låg eller sänka den. Resten av världens centralbanker kommer behålla sin låga ränta så att deras valuta inte stiger allt för mycket. Detta påverkar nettosparare i Sverige.

Fortsatt låga sparräntor

Eftersom pengar blir billiga att låna när styrräntan är låg så kommer behovet av inlåningen att minska från allmänheten. Detta gör att bankerna betalar ut obefintlig till låg sparränta. Men väljer du nischaktörer som inte lånar av Riksbanken utan allmänheten så kan du få högre sparränta. Men eftersom dessa nischaktörer inte har bankstatus får de heller inte omfattas av statliga insättningsgarantin. I värsta fall kan du förlora ditt sparade belopp. Ersättningen för risken är däremot god och ofta får du riktigt bra sparräntor på 4-6,5%. Den här sidan listar några av de bästa sparkontona här.

Brexit gör att det blir låga räntor

Räntan kan vara låg länge
Det är inte självklart att svenska företag drabbas av en Brexit. Men vi bör nog förvänta oss en effekt med viss dämpning av vår ekonomi. Riksbanken kommer sannolikt att justera sin räntebana så att en eventuell räntehöjning skjuts upp till framtiden. Investeringsviljan hos företagen och privatpersoner kan avta eftersom utsikterna är osäkra. DN skrev en bra artikel om att räntan kan bli extremt låg länge till.

Lämna en kommentar