Före finanskrisen hade vi sparräntor på 5 procent

Sparkonton – Innan finanskrisen slog till hade vi sparräntor på 4-5% och det var attraktivt att spara pengar. Sedan kom börskraschen och räntorna sänktes grovt på en gång. Och idag har vi historiskt låga räntor.

Ränteanalytiker trodde åren efter finanskrisen, det vill säga 2010, att vi skulle ha höga styrräntor igen. Så har det inte blivit, istället så har vi fått superlåga sparräntor. Riksbanken har försökt få fart på inflationen sedan 2008, men det har lyst med sin frånvaro. Utan inflation i Sverige så finns en stor risk att bostadsmarknadens skuldbörda blir för svår att bära för svenska befolkningen. Inflationen gör att lånen minskar både för privatpersoner och staten som nu har belånat sig för att köpa statspapper och värdepapper.

Utan inflation i Sverige så finns en stor risk att bostadsmarknadens skuldbörda blir för svår att bära för svenska befolkningen.

Räntehöjningar kommer

Sparräntornasparkonton kommer bli högre med tiden, men vi är inte där än. En börskrasch skulle kunna skynda på ränteuppgången eftersom bankerna i ett sådant scenario behöver få igång inlåningen igen för att fylla på balansräkningen.

spara smartare
Var listig som en katt och placera pengar där de ger hög avkastning.

 

Det är svårt att säga när vi har bra sparräntor igen, men det kommer antagligen ske med en konjunkturuppgång samtidigt som centralbankerna börjar höja reporäntan igen. Redan nu kan du dock planera ditt sparande och flytta pengar till konton som ger de bästa sparräntorna såsom 4spar, Akelius eller Collector. Men tänk på att vissa inlåningsföretag inte har någon insättningsgaranti, så se till att sprida ditt kapital mellan flera aktörer. Det är precis samma tänk som med aktier eller obligationer.

Lämna en kommentar