Låna är bättre än att spara

Att låna pengar i Sverige har länge varit mer gynnsamt än att spara pengar. Varför? Därför att staten och regeringen ger ett ränteavdrag där du kan dra av 30% av räntekostnaderna mot din inkomstskatt.

Sedan 1970-talet har dollarn fått flyta fritt. Guldstandarden försvann, det vill säga valutan och pengar var inte längre kopplade till fysiskt guld. I samma stund försvann värdet på kontanter. Att spara pengar tar tid både för företag, privatpersoner och myndigheter. Därför har man sedan 70-talet låtit krediter stå för tillväxten i ekonomin. Genom att privatpersoner och företag har skuldsatt sig så har ekonomin växt och priser stigit. På senare år sedan 2008 har också stater belånat sig kraftigt för att stimulera ekonomin. Kreditexpansionen har gjort att världen har växt relativt snabbt, problemet är att du inte kan fortsätta belåna dig hur länge som helst. Läs mer om att låna pengar här.

När blir det bättre att spara?

Det är svårt att säga när regeringen vill börja uppmuntra sparande. Möjligtvis blir det i en ekonomisk skuldkris där staten och bankerna behöver inlåning av kapital för att täcka kreditförluster. I en sådan miljö så kan man tänka sig att skatten på sparande sänks eller att avdrag inför. Ett som är säkert är att räntan på banken kommer att höjas så att sparräntan blir bättre igen.

sparande

Idag har vi ingen sparkultur utan det har lönat sig att låna pengar under så lång tid att svenskarna är vana att tjäna pengar med hävstång på fastighter och aktier. I tider av lång oro eller börskrascher kan vi dock se att sparandet på sparkonton ökar kraftigt. Anledningen är att hushållen känner en rädsla för framtiden och börjar lägga undan en buffert för svåra tider.

Kommer det bli svårare att låna?

Generellt kan man säga att det blir tuffare att låna framöver. Förra året införde regeringen ett amorteringskrav på 2% ner till 75% av bottenlånet. Och därifrån amorterar du i en långsammare takt på 2% ner till 50%. I det läget äger du och banken samma andel av ditt hus eller lägenhet. Risken anses då av banken som låg och du behöver inte amortera mer på ditt bolån.

Det diskuteras även om att ränteavdraget ska försvinna eller fasas ut. Det skulle i slutändan minska hushållens konsumtionsutrymme med 30%. Det kommer att ta tid för hushållen att ställa om sig till en sådan förändring, därför är det mest sannolikt att politikerna kommer att fasa ut ränteavdraget.

De här åtgärderna är alla till för att pysa ner bostadsbubblan och återställa risknivån för hushållen. Ingen tjänar på att vi får en skuldkris. Anledningen till att åtgärderna har dröjt är för att man oftast inte blir omvald inom politiken när opoulära beslut tas.

Lämna en kommentar